در شهرآرا
رستوران های شهرآرا

بابی بامشاد

تائید شده
جلال ال احمد خ ارش مهر نرسیده به پارک روبروی تعاونی فرهنگیان پ21
88257861

بابی بامشاد

ساندویچی بابی بامشاد واقع در خیابان ارش مهر گیشا می باشد

ساندویچی بابی بامشاد

ساندویچی بابی بامشاد دارای منوی اقتصادی می باشد

ساعت کار