در شهرآرا
رستوران های شهرآرا

یکتا

تائید شده
جلال ال احمد خ ارش مهر نبش کوچه بلوک ۶ پ18
88273170
09197401756

یکتا

رستوران یکتا دارای منوی ایرانی می باشد

رستوران یکتا

رستوران یکتا دارای منوی اقتصادی می باشد

ساعت کار

نوع غذا