در شهرآرا
رستوران های شهرآرا

کباب سنبل

تائید شده
جلال ال احمد بین پل گیشا و پل ازمایش پ76
88257877

کباب سنبل

کبابی سنبل واقع در خیابان شهر ارا خیابان جلال می باشد

رستوران سنبل

کبانی سنبل دارای منوی ایرانی می باشد

ساعت کار

نوع غذا