در شهرآرا
رستوران های شهرآرا

ویتامینه پارچ به پارچ

تائید شده
جلال ال احمد خ ارش مهر(شهرارا) روبروی درب اصلی پارک شهرارا
88251504

ویتامینه پارچ به پارچ

ابمیوه های خوشمزه با میوه های تازه
ساعت کار

نوع غذا