در شهید محلاتی
رستوران های شهید محلاتی

پنج دری

تائید شده
بلوار ارتش خ سوهانی مرکزخرید پلاتنیوم طبقه دوم

پنج دری

رستوران پنج دری از نظر فضای داخلی آنقدر زیباست که میتوان ساعت ها بدون وقفه در این رستوران سنتی ایرانی وقت گذراند. این رستوران از در های مشبک شکل و نقاشی و مجسمه های سنتی ایرانی استفاده کرده که ما را به یاد گذشته می اندازد. یک عیب بزرگ رستوران برخورد ضعیف پرسنل است.

منوی رستوران پنج دری شهید محلاتی

منوی رستوران پنج دری شهید محلاتی با توضیحاتی که داده شد قابل پیش بینی است. این رستوران دارای منوی انواع غذای ایرانی است.

قیمت در رستوران پنج دری

قیمت در این رستوران بسیار بالاست.

ساعت کار