در ستارخان
رستوران های ستارخان
تائید شده
ستارخان خ پاتریس لومومبا پ11
66916000

تهیه غذا قائم

تهیه غذای قاِئم در خیابان پاتریس واقع شده و به صورت بیرون بر می باشد

تهیه غذای قائم

تهیه غذای قائم دارای منو های متنوع ایرانی می باشد

نوع غذا