در ستارخان
رستوران های ستارخان

ترک دنر

تائید شده
میدان توحید ابتدای ستارخان نبش کوچه محمدی پ59
66930950

ترک دنر

ترک دونر ستارخان با منوی اقتصادی و فضای مناسب برای نشستن می باشد

ترک دونر ستارخان

ترک دونر ستارخان کباب ترکی های لذیذی دارد که برای صرف ناهار و شام می تواند گزینه مناسبی باشد

ساعت کار