در ستارخان
رستوران های ستارخان
تائید شده
میدان توحید نصرت غربی نرسیده به خ بهبودی پ169
66097034-66097025
09198007040مدیریت بختیاری