در ستارخان
رستوران های ستارخان

کبابی بریونی اصفهان قدیم

تائید شده

کبابی بریونی اصفهان قدیم

کبابی بریونی اصفهان قدیم با محیطی سنتی و سرو غذا در ظروف سنتی حس حال متفاوتی را القا میکند. در ساعت شلوغی امکان معطل شدن وجود دارد ولی با وجود پرسنل خوش برخورد این موضوع را میتوان نادیده گرفت.

منوی کبابی اصفهان قدیم ستارخان

غذا های این رستوران از نظر طعم و مزه عالی است و چیزی از بریانی های داخل اصفهان کم ندارد.بریونی اصفهان قدیم در منوی خود انواع غذا های ایرانی، خوراک ها، پیش غذا و سالاد را در منوی خود گنجانده است.

قیمت غذا های کبابی بریونی اصفهان

قیمت غذا های این کبابی متوسط رو به بالا میباشد و کیفیت قابل قبولی بین مشتریان دارد.

ساعت کار

نوع غذا