در ستارخان
رستوران های ستارخان

غذای سنتی دادا

تائید شده
ستارخان خ پاتریس لومومبا بین 17 و 19
88249924

غذای سنتی دادا

کترینگ سنتی دادا طعم به لذت بخش یک غذای خانگی را برای شما تداعی می کند

غذای سنتی دادا

کترینگ سنتی دادا واقع در خیابان ستارخان پاتریس دارای منو گرم و سنتی می باشد

ساعت کار