در طرشت
رستوران های طرشت

اکسیر

تائید شده
خیابان آزادی بعداز دانشگاه شریف کوچه آران پ 9
66084124

اکسیر

رستوران اکسیر واقع در خیابان آزادی بعد از دانشگاه شریف می باشد

رستوران اکسیر

این رستوران به صورت بیرون بر و غذاهای ایرانی می باشد

ساعت کار