در ولنجک
رستوران های ولنجک
تائید شده
ولنجک بلوار دانشجو نرسیده به میدان حسام الملک(50متر مانده به میدان سمت چپ)
22431318