در اختیاریه
رستوران های اختیاریه
تائید شده
پاسداران دولت اختیاریه جنوبی پلاک 164
-٢٢٥٥٩٠٨٨-٢٢٥٥٩٢٨٨

کترینگ کوک

رستوران کوک به صورت بیرون بر غذا های خود را به سلیقه مشتری بسته بندی کرده و در اسرع وقت به دست عاشقان غذای خونگی می رسانند.

منوی کترینگ کوک اختیاریه

منوی این رستوران شامل انواع غذاهای ایرانی خانگی است که شامل چلوکباب، خوراک، غذای روز، پیش غذا، خورشت نوشیدنی میباشد.

قیمت تهیه غذا کوک

قیمت منوی کترینگ و تهیه غذای کوک به دلیل استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالاست.