در گیشا
رستوران های گیشا

کبابسرای نصر

تائید شده
گیشا خ فروزانفر بین هفتم و نهم پ 69
86014010
09126517148

کبابسرای نصر

کبابسرای نصر دارای منو ایرانی

کبابسرای نصر

کبابسرای نصر واقع در محله گیشا ززیره پل گیشا می باشد

ساعت کار

نوع غذا