در شهرک غرب
رستوران های شهرک غرب

کبابی زیتون

شهرک غرب دریا صرافهای جنوبی نبش خ قره تپه ای پ19
86129032
09124581276