در گیشا
رستوران های گیشا

ساران

تائید شده
گیشا پشت اتش نشانی خ ناظریان قمی پ4
88230092

ساران

فست فود ساران در خیابان گیشا خیابان ناظریان واقع می باشد

رستوران ساران

فست فود ساران جزو رستوران هایی با منو اقتصادی می باشد

ساعت کار