در گیشا
رستوران های گیشا

فلفل قرمز

تائید شده
گیشا خ علیایی غربی ورودی پاساژ ستاره نصر
86016144

فلفل قرمز

رستوران فلفل قرمز دارای منوی فست فود هستش

رستوران فلفل قرمز

رستوران فلفل قرمز دارای شعبه های زیادی در تهران هست

ساعت کار