در ولنجک
رستوران های ولنجک
تائید شده
ولنجک میدان دانشجو (شهریاری) ابتدای درکه پ6
22423636

دراکو بیسترو

رستوران دراکه مکانی عالی و پیشنهادی مناسب از یک سینی پر جیگر، قلوه کبابی و کلی کباب خوش مزه دیگه است که همراه با موسیقی زنده و یه نوشیدنی حسابی می تونه برای همه دلچسب باشه.