در قیطریه
رستوران های قیطریه
تائید شده
قیطریه روبروی پارک قیطریه پ49
22246201-2

برگر زغالی

برگر زغالی از یال 1358 فعالیت خود را شروع کرده است. موسس برگر زغالی ایده طبخ برگر را به ایران آورد و با تلاش و البته نوع طبخ تمام ایران را با برگر زغالی فتح کرد.

شعب برگر زغالی در تهران

شعب برگر زغالی در تهران شامل برگر زغالی قیطریه و یرگر زغالی ظفر میباشد.

منوی برگر زغالی قیطریه

منوی برگر زغالی شامل دوبل برگر، برگر، مرغ برگر، ساندویچ، پیش غذا و سالاد میباشد. و از جمله غذا های پیشنهادی چیز برگر دوبل، اسموکی برگر با پنیر، بیکن برگر، استیک برگر میباشد.

نوع غذا