در زعفرانیه
رستوران های زعفرانیه

لادیگیزیا

تائید شده
زعفرانیه مرکز خرید پالادیوم طبقه منفی یک
22663739

لادیگیزیا

لادیگزیا واقع در زعفرانیه پاساژ پالادیوم که به خاطر بستنی های متنوع و ماست بستنی های میوه ای معروف است و همیشه از طعم بستنی هاش راضی خواهید بود. حتما توصیه میشود اگر به پالادیوم میرید بستنی های خوشمزه لادیگزیا را امتحان کنید.

ساعت کار

نوع غذا