در ظفر
رستوران های ظفر

برگر زغالی

تائید شده
ظفر خیابان شهید دستگردی، پلاک 90
22221249

برگر زغالی

برگر زغالی از یال 1358 فعالیت خود را شروع کرده است. موسس برگر زغالی ایده طبخ برگر روی زغال را به ایران آورد و با تلاش و البته نوع طبخ تمام ایران را با برگر زغالی فتح کرد.

شعب برگر زغالی در تهران

شعب برگر زغالی در تهران شامل برگر زغالی قیطریه و یرگر زغالی ظفر میباشد.

منوی برگر زغالی ظفر

منوی برگر زغالی شامل دوبل برگر، برگر، مرغ برگر، ساندویچ، پیش غذا و سالاد میباشد. و از جمله غذا های پیشنهادی چیز برگر دوبل، اسموکی برگر با پنیر، بیکن برگر، استیک برگر میباشد.

ساعت کار