در گیشا
رستوران های گیشا
تائید شده
گیشا بین خ 17 و 19 پ 260
88276549
09122084187