در تجریش
رستوران های تجریش

ابمیوه جلاتو

تجریش سعداباد مرکز خرید ارگ طبقه سوم

ابمیوه جلاتو

واقع در مرکز خرید با پارکینگ بدون کارت تلفن موبایل هم ندادن
ساعت کار

نوع غذا