در نیاوران
رستوران های نیاوران
تائید شده
نیاوران خ جماران مجتمع تجاری جم سنتر طبقه دوم
26451712-26451714
تلفن شش فودکورت طبقه دو این مجتمع مشترک هست منو و اسم رستوران فرق داره هماهنگی باامیر نقی لو