در فرشته
رستوران های فرشته

کافه رستوران ایندیگو

تائید شده
خ ولیعصر نبش خ فرشته مجتمع لئومال طبقه همکف
در حال تعمیرات بودن کسی نبود شماره بده

کافه رستوران ایندیگو

یکی از لذت های زیبای انسان، شناخت و تجربه ی محیطی فراتر از محیط زندگی او است، اما این فرصت گاه به سختی دست می دهد. رستوران بین المللی ایندیگو، با هدف ایجاد تجربه ای جهانی در سرزمین ایران تاسیس شده است. در طراحی داخلی ساختمان رستوران، از آثار هنری استفاده شده است که به نمایش بناهای زیبای جهانی می پردازد. تابلوی معروف جهان از جمله تابلوهایی است که بناهای جهان را در یک قاب به تصویر کشیده است.
وقتی تمام طعم ها و ذائقه های جهانی را در یک دهکده ایرانی میان شلوغی تهران تجربه کنید و در آن میان، چشمتان به شگفتی‌های زیبای معماری جهان بیفتد، انگار در دنیای بی مرزی وارد شده‌اید که تجربه‌ای کمیاب را برایتان رقم زده است. برای اولین بار در ایران، رنگ های بنفش و پر از اسرار زیبایی ایندیگو، برای شما دنیایی تازه را رقم زده است.