در سعادت آباد
رستوران های سعادت آباد
تائید شده
سعادت اباد دور میدان کاج پ 93
فقط مشتری حضوری فاقد کارت و تلفن

ابمییوه و ویتامینه

تابلو و نام و شماره نداشت اما موقعیتش دور میدان کاج سعادت اباد هست
نوع غذا